Witam serdecznie na stronie internetowej firmy: Pomoc i opieka.Firma powstała 1 lutego 2018 r. z wypracowanych ponad trzech lat doświadczeń, szkoleń, kursów i rocznej szkoły w zawodzie Opiekun medyczny.

Jest to firma jednoosobowa, której głównym celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, starszym, chorym, niepełnosprawnym,
tym którzy zatracili poczucie sensu, a nierzadko znajdują się w sytuacji " bez wyjścia", niekiedy tak beznadziejnej, że nie mają siły się z nią nie godzić.
Udzielam wszelkiej pomocy, opieki i wsparcia, współpracując z zespołem medycznym, z psychologiem.

Obserwacja życia pozwoliła mi na refleksję: służba bliźniemu i dzielenie się sobą niosąc pomoc, jest istotą czystej miłości do ludzi i do Pana Boga.

Moim przesłaniem są motta trzech Świętych Sług Bożych bliskich mej duszy:

 

,,Owocem ciszy jest modlitwa.
Owocem modlitwy jest wiara.
Owocem wiary jest milość.
Owocem miłości jest służba.
Owocem służby jest pokój."

Św. Matka Teresa

,,Człowiek jest wielki nie przez to
co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to
czym się dzielni z innymi”

 

Jan Paweł II

,,Niech Marysia ciągle zasiewa,
jako kwiaty, woń coraz
to nowych cnót na
polu twej duszy”

 

Św. Ojciec Pio

 

Podstawowymi nakazami moralnymi, z jakimi przychodzi mierzyć się opiekunowi niosąc Potrzebującym pomoc, opiekę i wsparcie
jest Dekalog Opiekuna Medycznego, widzianego oczyma Podopiecznego:

1. Wysłuchaj mnie.
2. Zapytaj o moje zdanie.
3. Nie lekceważ moich skarg.
4. Patrz zawsze na mnie, a nie na moją chorobę.
5. Mów do mnie, a nie przy mnie.
6. Zachowaj dyskrecję.
7. Nie każ mi czekać na siebie.
8. Nie mów mi, co mam robić zanim nie powiesz, jak mam to zrobić.
9. Informuj mnie zawsze.
10. Pamiętaj kim jestem.

Dekalog zaczerpnięty z gazetki szkolnej Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

 

 

„Zakup współfinansowany  z Unii Europejskiej i i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „ Czas na działanie! Czas na własną firmę!” nr RPLU.09.03.00-06-0044/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 OŚ Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości”

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone i przysługują wyłącznie firmie Pomoc i Opieka Edyta Poniewozik.